CSGO开箱交流QQ群:180888004
网站首页 CSGO开箱网站CSGO开箱模拟器CSGO开箱教程CSGO皮肤交易CSGO饰品交易CSGO游戏百科 CSGO社区论坛
当前所在位置:24CSGO首页 > 游戏攻略 >

怪物猎人3显血代码怎么用(怪物猎人3显血金手指代码)?

发布时间:2024-06-06 11:16:43  作者:csgo001  来源:24csgo开箱网 【 字体:

CSGO注册免费领箱子:>>点击进入<<【138skins】

CSGO开箱公认最好的:>>点击进入<<【138skins】

CSGO开箱网站免费抽一次:>>点击进入<<【K7CSGO】

CSGO高爆率出金开箱平台:>>点击进入<<【K7CSGO】

怪物猎人3显血代码怎么用(怪物猎人3显血金手指代码)?

《怪物猎人3》是由CAPCOM研发的一款动作游戏,于2009年8月1日在日本发售。本作是《怪物猎人》系列的第三代作品。

怪物猎人3显血代码怎么用(怪物猎人3显血金手指代码)?

怪物猎人3显血代码怎么用

第一步:去网上下载金手指并安装(网上有教程,不详细说了)。

第二步:去http://mh.tgbus.com/mhp3/2010/12/10/16395122227.shtml上将下面的代码复制,建一个TXT文件,将代码粘贴进去,之后将.TXT格式改成.cmf  就是直接重命名把txt改成cmf。

第三步:进入游戏

第四步:一起按调节音量的 “+”“-”两个呼出金手指。

第五步:点击 “加载表格”选取你先前的那个 .cmf文件(就是你复制代码的)就可以了。

注意:

1、必须带上随从猫 否则不显血;

2、不要随便调金手指 易死机;

3、不要去网上下载作弊的代码 比如 任务直接完成之类的。

金手指代码显血:L 0x20D41820 0x44610000

_L 0x20001000 0x3C020880
_L 0x20001004 0xAC551FFC
_L 0x20001008 0xAC541FF8
_L 0x2000100C 0xAC531FF4
_L 0x20001010 0xAC521FF0
_L 0x20001014 0xAC511FEC
_L 0x20001018 0xAC501FE8
_L 0x20001020 0x34100000
_L 0x20001024 0x34110000
_L 0x20001028 0x90540FFA
_L 0x2000102C 0x3C150880
_L 0x20001030 0x3C0208A6
_L 0x20001034 0x8FC49F18
_L 0x20001038 0x3405000E
_L 0x2000103C 0x0E239BFC
_L 0x20001040 0x3406000E
_L 0x20001044 0x3C0209DA
_L 0x20001048 0x34429860
_L 0x2000104C 0x00101880
_L 0x20001050 0x00431021
_L 0x20001054 0x8C520000
_L 0x20001058 0x12400014
_L 0x20001060 0x0E200696
_L 0x20001064 0x92490062
_L 0x20001070 0x864A0246
_L 0x20001074 0x864B0288
_L 0x20001078 0x34060006
_L 0x2000107C 0x34070086
_L 0x20001080 0x00F13821
_L 0x20001084 0x00142821
_L 0x2000108C 0x0E200680
_L 0x20001090 0x36A82000
_L 0x20001094 0x2631000E
_L 0x2000109C 0x92A20FFC
_L 0x200010AC 0x2A020005
_L 0x200010B0 0x1440FFDF
_L 0x200010B4 0x26100001
_L 0x200010B8 0x0A200654
_L 0x200010C0 0x00142821
_L 0x200010C4 0x34060076
_L 0x200010C8 0x34070014
_L 0x200010CC 0x36A82009
_L 0x200010D0 0x0E200696
_L 0x200010D4 0x92490062
_L 0x200010E4 0x864A0246
_L 0x200010E8 0x864B0288
_L 0x200010EC 0x864C0BC2
_L 0x200010F0 0x864D0BC0
_L 0x200010F4 0x864E00D4
_L 0x20001100 0x0E200680
_L 0x20001110 0x00142821
_L 0x20001114 0x34060006
_L 0x20001118 0x340700DA
_L 0x2000111C 0x36A8202A
_L 0x20001120 0x8649023C
_L 0x20001124 0x864A0252
_L 0x20001128 0x864B025A
_L 0x2000112C 0x864C0258
_L 0x20001130 0x0E200680
_L 0x20001138 0x00142821
_L 0x2000113C 0x34060006
_L 0x20001140 0x340700F6
_L 0x20001144 0x36A82044
_L 0x20001148 0x8649024E
_L 0x2000114C 0x864A024C
_L 0x20001150 0x864B0C5C
_L 0x20001154 0x864C0C5e
_L 0x20001158 0x0E200680
_L 0x20001170 0x00142821
_L 0x20001174 0x34060050
_L 0x20001178 0x340700F6
_L 0x2000117C 0x36A8205E
_L 0x20001180 0x86490B32
_L 0x20001184 0x864A0B34
_L 0x2000118C 0x864B0B3A
_L 0x20001190 0x864C0B3C
_L 0x20001198 0x0E200680
_L 0x200011A0 0x00142821
_L 0x200011A4 0x34060088
_L 0x200011A8 0x340700F6
_L 0x200011AC 0x36A8205E
_L 0x200011B0 0x86490B42
_L 0x200011B4 0x864A0B44
_L 0x200011BC 0x864B0B4A
_L 0x200011C0 0x864C0B4C
_L 0x200011C8 0x0E200680
_L 0x200011D0 0x00142821
_L 0x200011D4 0x340600C0
_L 0x200011D8 0x340700F6
_L 0x200011DC 0x36A8205E
_L 0x200011E0 0x86490B52
_L 0x200011E4 0x864A0B54
_L 0x200011EC 0x864B0B5A
_L 0x200011F0 0x864C0B5C
_L 0x200011F8 0x0E200680
_L 0x20001200 0x00142821
_L 0x20001204 0x340600F8
_L 0x20001208 0x340700F6
_L 0x2000120C 0x36A8205E
_L 0x20001210 0x86490B62
_L 0x20001214 0x864A0B64
_L 0x2000121C 0x864B0B6A
_L 0x20001220 0x864C0B6C
_L 0x20001228 0x0E200680
_L 0x20001948 0x0A20042B
_L 0x20001950 0x3C0208B4
_L 0x20001954 0x9444885C
_L 0x20001958 0x3C020880
_L 0x2000195C 0x34450FF0
_L 0x20001960 0x38810110
_L 0x20001964 0x2407FFFF
_L 0x20001968 0x10200003
_L 0x2000196C 0x38810140
_L 0x20001970 0x14200012
_L 0x20001974 0x24070001
_L 0x20001978 0x90A6000E
_L 0x2000197C 0x20C60001
_L 0x20001980 0x28C10006
_L 0x20001984 0x1420000C
_L 0x2000198C 0x80A6000C
_L 0x20001990 0x00C73020
_L 0x20001994 0x04C10002
_L 0x2000199C 0x24060000
_L 0x200019A0 0x28C10005
_L 0x200019A4 0x14200002
_L 0x200019AC 0x24060005
_L 0x200019B0 0xA0A6000C
_L 0x200019B4 0x24060000
_L 0x200019B8 0xA0A6000E
_L 0x200019BC 0x3C020880
_L 0x200019C0 0x8C551FFC
_L 0x200019C4 0x8C541FF8
_L 0x200019C8 0x8C531FF4
_L 0x200019CC 0x8C521FF0
_L 0x200019D0 0x8C511FEC
_L 0x200019D4 0x8C501FE8
_L 0x200019D8 0x0A758E99
_L 0x20001A00 0x8FC49F18
_L 0x20001A08 0xA085012E
_L 0x20001A0C 0xA4860120
_L 0x20001A10 0xA4870122
_L 0x20001A14 0x01002821
_L 0x20001A18 0x01203021
_L 0x20001A1C 0x01403821
_L 0x20001A20 0x01604021
_L 0x20001A24 0x01804821
_L 0x20001A28 0x01A05021
_L 0x20001A2C 0x01C05821
_L 0x20001A30 0x0A23AA99
_L 0x20001A58 0x3C0108A3
_L 0x20001A5C 0x34219F4C
_L 0x20001A60 0x2522017E
_L 0x20001A64 0x00021080
_L 0x20001A68 0x00221021
_L 0x20001A6C 0x8C420000
_L 0x20001A70 0x00414821
_L 0x20001A74 0x03E00008
_L 0x20002000 0x253A7325
_L 0x20002004 0x64252F64
_L 0x20002008 0x20732500
_L 0x2000200C 0x3A504820
_L 0x20002010 0x252F6425
_L 0x20002014 0x54532064
_L 0x20002018 0x64253A41
_L 0x2000201C 0x2064252F
_L 0x20002020 0x3A7A6953
_L 0x20002024 0x25256425
_L 0x20002028 0xAFE60000
_L 0x2000202C 0x33253A92
_L 0x20002030 0x33252F64
_L 0x20002034 0xE70A0D64
_L 0x20002038 0x253ABA97
_L 0x2000203C 0x252F6433
_L 0x20002040 0x00006433
_L 0x20002044 0x3AA09CE7
_L 0x20002048 0x2F643325
_L 0x2000204C 0x0D643325
_L 0x20002050 0xB6B5E70A
_L 0x20002054 0x6433253A
_L 0x20002058 0x6433252F
_L 0x2000205C 0x34250000
_L 0x20002060 0x64252F64
_L 0x20002064 0x34250A0D
_L 0x20002068 0x64252F64
_L 0xD1457C90 0x00005FA0
_L 0x21563E0C 0x0A200400
_L 0xD033885C 0x00000310
_L 0x2000101C 0x00000000
_L 0xD033885C 0x00000340
_L 0x2000101C 0x10000267
_L 0xD033885C 0x00000380
_L 0x200010A0 0x10500007
_L 0xD033885C 0x00000320
_L 0x200010A0 0x00000000
_L 0xD033885C 0x00000011
_L 0x00000FFA 0x00000000
_L 0xD033885C 0x00000041
_L 0x00000FFA 0x00000002
_L 0xD033885C 0x00000081
_L 0x00000FFA 0x00000005
_L 0xD033885C 0x00000021
_L 0x00000FFA 0x0000000E

看文章不过瘾,点击进入国服CSGO社区论坛,发表您的高见,与众多CSGO大神一起进行交流!

本文地址:游戏攻略频道 https://www.xilichi.com/gonglue/16619.html,24CSGO开箱网是一个专业的CSGO开箱网站评测导航网站,本站部分内容由用户投稿分享,如有错误,或涉及到您的权益,请联系我们修改/清理,另外,请勿转载本站内容,违者必究,谢谢!

猜你喜欢

明日之后名字取什么好听(明日之后名字颜色代码)?

明日之后名字取什么好听(明日之后名字颜色代码)?

明日之后名字取什么好听(明日之后名字颜色代码)?明日之后字体颜色代码有#R、#W、#B、#K、#Y、#G和#b,其中#R代表的字体颜色为红色,#W代表的字体颜色为白色,#B代表的字体颜色为蓝色,#K代...

2024-06-11
点击 2881
明日之后捏脸数据女最新代码(明日之后捏脸数据女2024有效)

明日之后捏脸数据女最新代码(明日之后捏脸数据女2024有效)

明日之后捏脸数据女最新代码(明日之后捏脸数据女2024有效)明日之后中玩家可以捏脸,这种捏脸玩法也是玩家最开始就能体验到的玩法之一,也有很多玩家不想捏脸,想找个快捷的脸型数据代码,直接使用,下面就来跟...

2024-06-11
点击 2599
怪物猎人3显血代码怎么用(怪物猎人3显血金手指代码)?

怪物猎人3显血代码怎么用(怪物猎人3显血金手指代码)?

怪物猎人3显血代码怎么用(怪物猎人3显血金手指代码)?《怪物猎人3》是由CAPCOM研发的一款动作游戏,于2009年8月1日在日本发售。本作是《怪物猎人》系列的第三代作品。怪物猎人3显血代码怎么用第一...

2024-06-06
点击 3420
怪物猎人p2g村上位关键(怪物猎人p2g金手指代码大全)

怪物猎人p2g村上位关键(怪物猎人p2g金手指代码大全)

怪物猎人p2g村上位关键(怪物猎人p2g金手指代码大全)怪物猎人p2g村上位关键任务任务一:打倒烦人的小狗龙任务内容:讨伐五头小狗龙。任务二:狩猎大野猪任务内容:打倒三头大野猪。任务三:恐怖的预兆任务...

2024-06-06
点击 2540
怪物猎人p3金手指文件下载(怪物猎人p3金手指全素材代码)

怪物猎人p3金手指文件下载(怪物猎人p3金手指全素材代码)

怪物猎人p3金手指文件下载(怪物猎人p3金手指全素材代码)[金钱9999999]03044aac:0098967f[主角各项属性]03044a8a:03e703e703044a8e:03e7037e0...

2024-06-06
点击 1122
阴阳师字体颜色代码(阴阳师字体怎么改)?

阴阳师字体颜色代码(阴阳师字体怎么改)?

阴阳师字体颜色代码(阴阳师字体怎么改)?除了思源黑体外,阴阳师还提供了“迷你简福建字体”和“等线”字体两个可供选择的字体。玩家可以根据个人偏好进行设置,或者根据不同的游戏场景来切换字体。在阴阳师的设置...

2024-06-04
点击 3756
炉石传说战吼萨卡组2024(炉石传说战吼萨卡组代码)

炉石传说战吼萨卡组2024(炉石传说战吼萨卡组代码)

炉石传说战吼萨卡组2024(炉石传说战吼萨卡组代码)卡组构成:卡组代码:AAECAaoIHpwCnwP1BPIF/gWKB/MM+Qym8ALv8QLv9wKKgAOLhQPXiQPZiQOtkQO0...

2024-05-11
点击 3345
炉石传说大哥牧卡组2024狂野(炉石传说大哥牧卡组代码)

炉石传说大哥牧卡组2024狂野(炉石传说大哥牧卡组代码)

炉石传说大哥牧卡组2024狂野(炉石传说大哥牧卡组代码)全新版本的大哥牧卡组类似于先前版本的斩杀大哥牧。高血量的斩杀,面对许多的中后期卡组,都有着巨大的优势,接下来我们看一下着套卡组。大哥牧:卡组代码...

2024-05-11
点击 1187
炉石传说弑君贼卡组代码(炉石传说弑君贼2024卡组)

炉石传说弑君贼卡组代码(炉石传说弑君贼2024卡组)

炉石传说弑君贼卡组代码(炉石传说弑君贼2024卡组)给大家带来这篇弑君贼的入门攻略,希望能让大家认识到这副卡组的基本打法以及强在哪里。讨厌弑君贼的朋友也可以在本文中发现弑君贼的弱点,并在职业选择、构筑...

2024-05-11
点击 3670
炉石传说宇宙法卡组2024(炉石传说宇宙法卡组代码)

炉石传说宇宙法卡组2024(炉石传说宇宙法卡组代码)

炉石传说宇宙法卡组2024(炉石传说宇宙法卡组代码)卡组代码:AAECAaXDAx5xxQTtBIoHkAefmwOKngOhoQP8owOSpAPypQP0qwP6rAPsrwORsQOMtgPht...

2024-05-11
点击 3580
返回顶部